ŕead>

 

Logo Colour.png

 

Please Note: From 16th March until at least 1st April 2020 the Library Service’s Computer Management System will be unavailable in order for essential maintenance to be carried out. During this period, you will still be able to borrow items from your local library and return items you currently have on loan, however, the online library catalogue will be unavailable which means you will not be able to search for, renew or reserve items online during this period. Self-service kiosks will also be unavailable however Internet access will be maintained for those who wish to go online. Library Services apologises for any inconvenience this may cause.

Sylwch: O 16 Mawrth tan o leiaf 1 Ebrill 2020, fydd System Rheoli Cyfrifiaduron y Gwasanaeth Llyfrgelloedd ddim ar gael oherwydd bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn gallu benthyg eitemau o'ch llyfrgell leol a dychwelyd yr eitemau sydd gennych ar hyn o bryd. Serch hynny, fydd catalog ar-lein y llyfrgell ddim ar gael sy'n golygu na fyddwch yn gallu chwilio am eitemau, na'u hadnewyddu neu'u cadw, ar-lein yn ystod y cyfnod hwn. Fydd ciosgau hunanwasanaeth ddim ar gael chwaith, ond caiff mynediad i'r Rhyngrwyd ei gynnal i'r sawl sy'n dymuno mynd ar-lein. Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.